Καλώς ήρθατε στην ISPS Hellas!

H ISPS Hellas είναι αστικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί τον Ελληνικό κλάδο της International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS).

Στόχος της ISPS Hellas είναι η προώθηση της έρευνας σχετικά με τις νευροβιολογικές, νευροψυχολογικές και κοινωνικές αιτίες της ψύχωσης μέσα από επιστημονικές εργασίες, σεμινάρια, συνδιασκέψεις και συνέδρια, καθώς και η θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών μέσω ατομικής, ομαδικής και οικογενειακής υποστήριξης και συμβουλευτικής.

Κύρια φιλοδοξία μας είναι να καταστεί η ISPS Hellas βαθμιαία ένας χώρος συνάντησης στον οποίο άνθρωποι που είτε πάσχουν από ψύχωση είτε έχουν στο περιβάλλον τους κάποιον που πάσχει από ψύχωση θα μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά γι’αυτό και να δεχθούν βοήθεια από τους επαγγελματίες συναδέλφους της Εταιρείας μας, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της επικοινωνίας και της εμπιστοσύνης.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας.

Δρ. Αναστάσιος Κουκής, PhD, BSc (Hons) στην Ψυχολογία Πρόεδρος ISPS Hellas