Γίνε Χορηγός

Η ISPS Hellas δέχεται χορηγίες για την πραγματοποίηση των Ετήσιων Συνδιασκέψεών της καθώς και στην περίπτωση ανάληψης διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα

Αν επιθυμείτε να γίνετε χορηγός, επικοινωνήστε με τον κο. Αναστάσιο Κουκή

Τηλ. 2107212759
Φαξ. 2107212840
Υψηλάντου 28, 11521 Αθήνα
E-mail: a_koukis@otenet.gr