Κάνε Δωρεά

Ευχαριστούμε για τη διάθεσή σας να κάνετε δωρεά στην ISPS Hellas.

Πατήστε το κουμπί Donate πιο κάτω για να ολοκληρώσετε τη δωρεά σας. Σύντομα θα λάβετε έγγραφη πιστοποίηση για τη δωρεά σας.

 Εναλλακτικά μπορείτε να καταθέσετε τη δωρεά σας στο παρακάτω λογαριασμό

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. 60727643
ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΚΟΥΚΗΣ
ΙΒΑΝ: GR32 0120 2320 0000 0006 0727 643
BIC: EMPOGRAA

Σας παρακαλούμε να στείλετε το παραστατικό κατάθεσης είτε ηλεκτρονικά στο info@ispshellas.gr, είτε με Fax στο 210-7212840.