Μέλη

1. Ατομικά Μέλη
Μέλη της ISPS Hellas μπορούν να γίνουν όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με τη θεραπευτική προσέγγιση των ψυχώσεων (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.), ή και όσοι, χωρίς να είναι επαγγελματίες, επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς επίσης και οι ίδιοι οι ασθενείς ή/και οι στενοί συγγενείς τους.

2. Οργανισμοί-Μέλη
Μέλη της ISPS Hellas είναι δυνατόν, επίσης, να γίνουν ψυχιατρικά ιδρύματα και γενικότερα οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ψυχολογική, ψυχοθεραπευτική και κοινωνική αντιμετώπιση των ψυχώσεων, καθώς και οποιοσδήποτε Οργανισμός, ιδιωτικός ή δημόσιος,. επιθυμεί να συνεισφέρει σε αυτό.

Τα μέλη της ISPS Hellas (ατομικά ή οργανισμοί) έχουν τα ακόλουθα
προνόμια:

    • Προνομιακή οικονομική διευκόλυνση σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ατομικών μελών ή των μελών του οργανισμού, σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις Συνδιασκέψεις και τα Διεθνή Συνέδρια της Εταιρείας.
    • Δωρεάν παραλαβή του επιστημονικού περιοδικού της ISPS PSYCHOSIS (4 τεύχη ετησίως).
    • Πιστοποιητικό εγγραφής των ατομικών μελών, και παροχή βεβαίωσης στους Οργανισμούς που θα πιστοποιεί ότι είναι μέλος της ISPS Hellas και στηρίζει την ψυχοθεραπεία των ψυχώσεων.

Ετήσια Συνδρομή Μελών:

1. Ατομικά Μέλη: 70 ευρώ

2. Οργανισμοί: 100-250 ευρώ (ανάλογα με το απασχολούμενο προσωπικό)

* Η συμμετοχή στην ISPS Hellas υπό την ιδιότητα του μέλους δεν θεμελιώνει δικαίωμα επαγγελματικής
ενασχόλησης με τη θεραπεία των ψυχώσεων.
** Η συνδρομή μέλους είναι ετήσια και ισχύει από τον Ιανουάριο εκάστου έτους.

Για Ατομικά Μέλη:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την ηλεκτρονική φόρμα για εγγραφή ατομικών μελών

Εγγραφή Ατομικού Μέλους

Όνομα (απαραίτητο)

Επάγγελμα/Ειδικότητα

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Το Email σας (απαραίτητο)

Επιπλέον Πληροφορίες


Για Οργανισμούς:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την ηλεκτρονική φόρμα για εγγραφή οργανισμού

Φόρμα Εγγραφής για Οργανισμούς

Όνομα Οργανισμού (απαραίτητο)

Είδος Οργανισμού

Αριθμός Μελών

Εκπρόσωπος

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Email (απαραίτητο)

Ιστοσελίδα

Επιπλέον Πληροφορίες


Πατήστε το κουμπί Donate πιο κάτω για να πληρώσετε για την συνδρομή σας.

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να γίνετε μέλη

Για Ατομικά Μέλη:
Φόρμα Εγγραφής για Ατομικά Μέλη

Για Οργανισμούς:
Φόρμα Εγγραφής για Οργανισμούς