Σεμινάρια – ΕκπαίδευσηSeminar – Education

Η ISPS Hellas, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού της Προγράμματος «Θεωρητική και Κλινική κατάρτιση στην Ψυχοθεραπεία των Νευρώσεων και των Ψυχώσεων» (2 έτη), διοργανώνει ετησίως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο εισαγωγικού χαρακτήρα με τίτλο: «Θεωρία και Κλινική των Νευρώσεων και των Ψυχώσεων».

Το Σεμινάριο στοχεύει στη συστηματική διερεύνηση των δύο μειζόνων νοσολογικών οντοτήτων της νεύρωσης και της ψύχωσης, μέσα από τη συστηματική εκμετάλλευση των πλέον αντιπροσωπευτικών κειμένων από τον Freud μέχρι σήμερα. H παρακολούθησή του, παρότι μπορεί να γίνει αυτόνομα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σπουδαστή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Η διάρκεια του Σεμιναρίου καλύπτει δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Λαμβάνει χώρα δύο (2) φορές το μήνα, ανά δεύτερη Παρασκευή και ώρα 18:00-20:00. Οι διδακτικές ενότητες περιλαμβάνουν ανάλυση κειμένων στο βιωματικό πλαίσιο ομάδας εργασίας και ομάδας εμπειρίας. Το ξενόγλωσσο υλικό παρέχεται τόσο στο πρωτότυπο όσο και σε μετάφραση, η οποία γίνεται από έγκριτους μεταφραστές μετά από ειδική ανάθεση. Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου παρέχεται πιστοποιημένη βεβαίωση συμμετοχής.

Αίτηση Συμμετοχής

Μπορείτε να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα
[contact-form-7 id=”116″ title=”Signup Seminar GR”]

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Seminar-Program-Gr

ISPS Hellas, as part of its Educational Programme “Theoretical and Clinical Training in the Psychotherapy of Neuroses and Psychoses” (two years), holds an introductory annual Educational Seminar entitled: “Theory and Clinical Approach to Neuroses and Psychoses”.

The purpose of the Seminar is to investigate the two major medical disorders of neurosis and psychosis through the systematic use of the most representative texts from Freud to the present. Attendance at this seminar, which can be independent, is a prerequisite for persons wishing to study in the Educational Programme. It can also be attended independently.

The Seminar covers two academic semesters. It is held twice a month, every second Friday from 18:00 to 20:00. The courses include text analysis within a working group and an experience group. The texts are provided both in their original language and translated into Greek by experienced translators. When the Seminar is completed, a certificate is provided in accordance with strict international certification.

You can also sign up directly through the online form below
[contact-form-7 id=”117″ title=”Signup Seminar ΕΝ”]

Seminar Program

  Seminar-Program-Eng

Leave a Reply