Σεμινάρια – Εκπαίδευση

Η ISPS Hellas, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού της Προγράμματος «Θεωρητική και Κλινική κατάρτιση στην Ψυχοθεραπεία των Νευρώσεων και των Ψυχώσεων» (2 έτη), διοργανώνει ετησίως Εκπαιδευτικό Σεμινάριο εισαγωγικού χαρακτήρα με τίτλο: «Θεωρία και Κλινική των Νευρώσεων και των Ψυχώσεων».

Το Σεμινάριο στοχεύει στη συστηματική διερεύνηση των δύο μειζόνων νοσολογικών οντοτήτων της νεύρωσης και της ψύχωσης, μέσα από τη συστηματική εκμετάλλευση των πλέον αντιπροσωπευτικών κειμένων από τον Freud μέχρι σήμερα. H παρακολούθησή του, παρότι μπορεί να γίνει αυτόνομα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του σπουδαστή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Η διάρκεια του Σεμιναρίου καλύπτει δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Λαμβάνει χώρα δύο (2) φορές το μήνα, ανά δεύτερη Παρασκευή και ώρα 18:00-20:00. Οι διδακτικές ενότητες περιλαμβάνουν ανάλυση κειμένων στο βιωματικό πλαίσιο ομάδας εργασίας και ομάδας εμπειρίας. Το ξενόγλωσσο υλικό παρέχεται τόσο στο πρωτότυπο όσο και σε μετάφραση, η οποία γίνεται από έγκριτους μεταφραστές μετά από ειδική ανάθεση. Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου παρέχεται πιστοποιημένη βεβαίωση συμμετοχής.

Αίτηση Συμμετοχής

Μπορείτε να εγγραφείτε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Ειδικότητα - Επάγγελμα

Διεύθυνση

Τηλέφωνο


Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Seminar-Program-Gr